Intuitiv og bevidst udvikling af teams og medarbejdere

Positiv forandring i fremtiden afhænger af ens adfærd her og nu.

Selv de dygtigste ledere, teams og medarbejdere har et uudnyttet potentiale for at skabe klar kommunikation, dedikerede handlinger og en stærk identitetsfølelse med virksomheden.

Development er transformerende udviklingsdage, der viser jer, hvordan I kan anvende det spirituelle i hverdagen til at skabe positive resultater og indfri virksomhedens mål som organisation.

De individuelle intuitive seancer udvikler den enkelte medarbejder mod et strategisk mål. De gør medarbejderne nysgerrige, skaber begejstring, højner jeres energi og overskud, styrker det interne samarbejde og giver indre balance både professionelt og privat.

Development og de lærte færdigheder er blivende og tilgængelige uden indvirkning fra det rationelle sind, fordi I får en grundlæggende bevidsthed på følelser, mønstre og adfærd.

Samarbejde, sammenhold og strategiske mål

Det får I med Development:

 • I får en selvforståelse og selverkendelse for at ønske positive forandringer til gavn for jer selv og virksomheden.

 • I får værktøjer til at sætte ord og følelser på den ydre og indre trivsel, og I lærer at sige til (også de tavse, der typisk følger med).

 • I bliver bevidste om indbyrdes viden og potentialer, som I ikke anede, at I havde til rådighed.

 • Jeres energiniveau stiger, og samarbejdet med andre i organisationen bliver vendt fra mistillid til accept, gensidig respekt og forståelse for kollegaers personligheder.

Praktiske rammer for Development:

 • Clairvoyant rådgivning foregår i din virksomhed, og der er udgangspunkt afsat 45 minutter til hver enkelt samtale.

  Virksomheden stiller et velegnet lokale til rådighed.

 • Første samtale starter kl. 08.00, sidste samtale er kl. 15.00.

 • Der afholdes 7 samtaler pr. dag med indlagt pause kl. 12.00-13.00.

 • Der afregnes som minimum samtaler for en hel dag. Undtaget er, når der afholdes samtaler dagen efter.

  Her afregnes på timebasis.
  Pris pr. dag kr. 14.000 ex. moms / Pris pr. time kr. 2.000 ex. moms.

 • For at sikre vedvarende høj kvalitet, anbefaler jeg individuelle samtaler en gang om måneden.

Typiske temaer på Development

Udfordringer med målrettethed
Fokus: At planlægge, handle og prioritere opgaver. Skelne mellem løsninger på kort og lang sigt. Blive bevidst om delmål for at opnå succes med planlægningen.
Den clairvoyante vejledning støtter medarbejderen i at sætte langsigtede mål, som fastholdes ved jævnlige seancer.

Udfordringer med kommunikation i hverdagen
Fokus: At være tydelig i kontakten med andre. Være direkte og åben, når man taler sin sag ved at improvisere og bruge sit følelsesregister.
Den clairvoyante vejledning coacher til at komme mere på banen med meninger og holdninger, selvom medarbejderen måske møder modstand.

Udfordringer med selvtillid
Fokus: Tendens til at tage kritik personligt og skyde skylden på sig selv, når noget går galt. Medarbejderen tvivler på sig selv og værdien af sin egen dømmekraft. Den clairvoyante vejledning skaber tryghed og træner medarbejderen i at acceptere sin egen arbejdsindsats, skabe bevidsthed om negative tanker og turde sige fra/til – både på et indre plan og overfor kollegaer.  

Udfordringer med stresshåndtering
Fokus: Tendens til at tage for meget ansvar og arbejde på sine skuldre for at forebygge indre konflikter. Tilbøjelighed til at have svært ved at udtrykke egne meninger og behov.

Den clairvoyante vejledning støtter medarbejderen i, at der er tydelige rammer for opgaver og ansvar, og skaber bevidsthed om stress og fysiske smerter.

Udfordringer med konflikthåndtering
Fokus: En tendens til at være konfliktsky kan hæmme vidensdeling med kollegaer, og – hvis medarbejderen er i en nøgleposition – give anledning til isolation, fordi personen er svær at læse, sjældent deler informationer og ikke tager imod input.

Den clairvoyante vejledning lærer medarbejderen at bidrage i diskussioner og være i kontakt med sine kollegaer på godt og ondt. Medarbejderen indser, hvordan uenighed er en del af hverdagen, og faktisk være udviklende for en selv, teamet og organisationen.

Intuition
Fokus: Tendens til en næsten udelukkende rationel forståelse af verden.

Medarbejderen går glip af meget information, som tilsyneladende er irrationel, men som kan vise sig at være vigtige, nye indspark til udviklingen af organisationen.

Den clairvoyante vejledning afdækker, om medarbejderen oplever en før-fornemmelse, prikker til nysgerrigheden og udfordrer medarbejderen på at arbejde med sin intuition og indfølingsevne.

Hele mennesker skaber gode arbejdspladser

Kontakt mig og hør mere om mulighederne på Development